ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen. De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per maand waarbij ook altijd een of twee teamleden aanwezig zijn. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar om dat zo te houden vragen we elk jaar of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen. De meest gehoorde reden om lid te worden is meer betrokkenheid bij de school van hun kinderen. Ook geeft het meer inzicht in het reilen en zeilen van INOVA. Bovendien is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:  
- het mede organiseren van festiviteiten zoals sinterklaas, kerst en Pasen
- het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
- de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur.