0-12 jaar

We werken toe naar een kids-centrum, om opvang en onderwijs te kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar; allemaal onder 1 dak.

Vanaf 0 jaar zijn de kleinsten welkom bij kinderdagverblijf De Zeebaboe. Vanaf 2+ kunnen kids die meer structuur of extra taalinzet willen terecht bij StapYes
Vanaf 3+ kunnen kids doorstromen naar de 0-groep, ter voorbereiding van het meedraaien in groep 1 en 2. Hier is nauwe samenwerking tussen pedagogisch medewerkers van Zeebaboe en de leerkrachten om de overgang naar kleuteronderwijs soepel te laten verlopen.

Ook wordt op school voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden: bij Kids Pleasure. Zij hebben een ruim aanbod op het gebied van sport, cultuur en talentontwikkeling dat aansluit op de behoefte van de kinderen. Ook op de vlakken techniek en diverse workshops wordt er momenteel aan nieuwe plannen gewerkt. Zodra die uitgewerkt zijn worden ze toegevoegd aan de website. 

Als u vragen heeft over alle buitenschoolse opvang en alle onderwijsgroepen dan kunt u altijd contact opnemen met ons.