vacature

Schoonmaak:

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Onze schoonmaakster mevrouw de Maroccos, werkzaam bij GOM schoonhouden, gaat in oktober met pensioen. Mevrouw de Maroccos is meer dan40 jaar betrokken bij onze school geweest. Haar kinderen hebben hier op school gezeten en zij is jarenlang ons gezicht geweest wat betreft de schoonmaak. Wij zijn haar hier enorm dankbaar voor! Zij is echt een onderdeel van ons team! 

Vacature 

Wij hebben samen met het schoonmaakbedrijf gesproken over de invulling van de schoonmaak op INOVA. Er ontstaat nu een vacature voor de schoonmaak.  

Wij dachten dat het mooi zou zijn als wij deze vacature onder uw aandacht zouden brengen om te bekijken of er vanuit ouders interesse is in deze baan. GOM schoonhouden wil graag de gesprekken aangaan met geïnteresseerden bij ons op school. Zo kan GOM schoonhouden met de geïnteresseerden bespreken wat de wensen zijn en wat de baan exact inhoudt. Het zou mooi zijn als er meerdere mensen in een poule ingezet zouden kunnen worden. Op deze manier zijn er mogelijkheden voor vervanging bij ziekte en/of vakanties. Ook hebben we gesproken over mogelijkheden om eventueel opvang te regelen betaald door de werkgever. 

Hoe ziet de verdeling in uren eruit: 

Na schooltijd (vanaf een uur of 15.00) iedere dag 5 uur de schoonmaak verzorgen op school. 

Dit kan parttime of iedere dag. Het kan ingevuld worden met 1 persoon of de baan delen met 2 personen. Zodat ieder bijvoorbeeld 2,5 uur per dag werkt.

Mocht dit parttime zijn dan vragen wij meerdere mensen die gezamenlijk de hele week de schoonmaak verzorgen. 

Het liefst zouden wij een poule opstellen, zodat bij ziekte, vakantie en/of andere reden altijd vervanging geregeld kan worden. 

Wanneer zou het ingaan? 

Vanaf 1 september 2023 is er de mogelijkheid om ingewerkt te worden door mevrouw de Maroccos.  

Gesprek 

Voor de zomervakantie kunnen we een datum prikken om met GOM schoonhouden, vrijblijvend een gesprek te voeren over de mogelijkheden en kansen die deze baan biedt. Dit gesprek zal bij ons op school plaatsvinden, zodat er geen reistijd is. 

Het zou super zijn als we middels deze brief deze vacature kunnen invullen. Zo kunnen we er zorg voor dragen dat wij  voor onze leerlingen, uw kinderen en de teamleden van INOVA een gezonde, schone omgeving kunnen creëren om in te ontwikkelen en werken! En natuurlijk kunnen we op deze manier weer mensen helpen om dichtbij huis te kunnen werken met als doel samen voor onze leerlingen het beste onderwijs SAMEN te kunnen maken! 

Mocht u interesse hebben en/of mensen kennen die interesse hebben, dan horen wij het graag. 

U kunt dit aangeven via: martine.vandenberg@stichtingboor.nl of loop even bij ons op school binnen en meld het bij mij en/of Monique (admin).

Met vriendelijke groet,

Martine van den Berg