aanmelding

Zoekt u een school waar we weinig stil zitten? Dan hoeft u niet verder te zoeken! Kom gauw een kijkje nemen. Het liefst persoonlijk, maar tot die tijd kunt u alvast naar onze virtuele tour kijken en zelf door de school 'wandelen'. 
 
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.  

Stappen voor het aanmelden  

Eerst kennismaken 
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt een afspraak maken met de directie van de school voor een intakegesprek en rondleiding.   

Aanmelden  
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.     

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. Het SOP ligt ter inzage bij de directie.   

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.   

Zorgplicht  
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het Samenwerkingsverband Passned Primair Onderwijs Westland (SPOW) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met het SPOW contact willen opnemen.   

Wij hebben geen zorgplicht:  
-Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website  hebben aangegeven dat we vol zitten. 
-Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is deze visie ondernemend spelend en bewegend leren op een openbare school.  

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

Wachtlijst  
Onze school heeft momenteel een wachtlijst.  
Op dit moment (jan 2024) zit groep 5/6 en groep 7/8 vol 
Onze voorrangsregels: - Broertjes/zusjes 
                                 - Verhuizingen vanuit een andere woonplaatsen  
                                 - Op verzoek en in overleg van en met de collega scholen  
                                    en/of SPOW 

  

Wendagen  
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De groepsleerkracht zal hiervoor contact opnemen.   

Informatie aanmelden zij-instroom  
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.     

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.    

Wij hanteren ook een wenmoment bij zij-instroom indien dit past in de tijdsplanning. Echter bij een verhuizing op korte termijn of er zit een vakantie tussen is dit niet altijd haalbaar. Dit is in overleg met ouders en de ander school.