Missie

INOVA staat voor een veilige plek waar je jezelf kunt zijn. Bij ons ben je welkom zoals je bent en word je uitgedaagd om dingen nét even anders aan te pakken. Zo ontdek je wat bij je past. Wij zijn geen doorsnee school. Als je stil in de klas wilt zitten ben je bij ons aan het verkeerde adres. De school, het team en de leerlingen zijn bij ons veel in beweging. We kijken verder dan onze neus lang is en zijn soms lekker kritisch. 

Wij stimuleren zelfvertrouwen en samenwerking. Ook dagen we leerlingen uit, door verschillende werkvormen, leerstrategieën en materialen aan te bieden en dit zich eigen te maken. Door de sociale vaardigheden en verantwoordelijkheden bereiden we hen ook voor op hun deelname aan onze maatschappij. De waardering voor de omgeving hoort daar zeker bij. 

We werken veel met onze handen en zelfs met onze voeten. ook leren wij gebruik te maken van en te werken met verschillende vormen van multimedia. Omdat wij internationaliteit hoog in het vaandel hebben , beginnen we bij de kleinsten al met Engels. Maar ook voor cultuur en kunst ben je bij INOVA op het juiste adres. samen ontwikkelen we onze creativiteit en halen we ieders talent naar boven!

Waar INOVA voor staat is in woord en beeld terug te vinden in onze naam:

INTERNATIONAAL

Wij geven Engelse les, halen de wereld naar binnen, leiden de leerlingen op tot wereldwijze, kritische denkers. We werken interactief en wereldwijd.

NATURE

Het leren leren, ofwel de natuur van het kind-zijn, maar ook het bewegend leren, de omgeving, natuur en buitenlessen, bewegende en vitale leerlingen, dus een gezonde school.

ONDERNEMEN

Het onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren zetten we in in ons onderwijs. In onze Denk-tank bereiden wij de leerlingen voor op de samenwerkingsprocessen en manier van denken in hun toekomstige werkzame leven. Wij stimuleren met ondernemend leren de nieuwsgierigheid en geven de leerlingen eigenaarschap in hun leerprocessen.

VERNIEUWEND

Met ons projectonderwijs werken we in thema’s en al vanaf de eerste groepen aan projecten en leren we innovatief denken. Ook robotica en hedendaagse technieken worden hierbij ingezet, met ruimte voor experimenteren in onze Hi-tech.

ACTIEF

Spelend & bewegend leren, veel expressie, sport en gezonde voeding. Sportiviteit in de ruimste zin, ook het omgaan en leren van en met elkaar. Bij ons zijn alle leerlingen actief betrokken.