Groepsdoorbroken werken

Onze visie is dat wij kijken naar de individuele leerling die werkt op zijn of haar eigen niveau. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen wij nog meer groepsdoorbroken gaan werken. Dit houdt in dat de leerlingen les krijgen op hun eigen niveau, hierbij kijkend naar de leerlijn. Zo kan een leerling uit groep 4 die verrijking nodig heeft op rekengebied, meedoen met het niveau van groep 5. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij ons leerstofjaarklassensysteem aangepast. Bij dit systeem is het uitgangspunt dat de leerlingen gegroepeerd worden op basis van hun leeftijd. Wij kiezen er daarom voor om vanaf het nieuwe schooljaar de volgende groepsverdeling te hanteren.

Groep  1 / 2
Groep  3 / 4
Groep  5 / 6
Groep  7 / 8

Bij deze groepsverdeling kunnen wij de leerlingen nog beter op hun eigen niveau laten werken. Ook sociaal-emotioneel gezien hebben bij deze groepsverdeling de leerlingen meer mogelijkheden tot aansluiting. Leerlingen kunnen waar nodig worden uitgedaagd en/of extra begeleiding krijgen. Op basis van niveau, leersnelheid of ontwikkelingsbehoefte krijgen de leerlingen groepsdoorbroken les. Er kunnen subgroepen geformeerd worden op basis van bovenstaande genoemde behoeftes. Op deze manier kunnen we beter differentiëren.
Om bovenstaande te kunnen vormgeven, hebben wij ervoor gezorgd dat iedere dag twee mensen de groep bemannen, waardoor er meer aandacht is voor de leerlingen. Daarnaast leren de leerkrachten met en van elkaar en kunnen we nieuwe mensen opleiden.