gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus als ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgen voor een veilige leer - en speelomgeving. Daarom hebben wij een zogenaamd gedragsprotocol. Zodra er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag gaat ons stappenplan in werking. Als hier vragen over zijn horen we het graag!