Organisatie

Zoals u weet gebeurt er veel bij INOVA. Maar dat doen we niet alleen. We worden bijgestaan door de ouderraad en medezeggenschapsraad. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders; heeft u belangstelling of wilt u met ons kijken welke mogelijkheden er zijn om de ouder- en of medezeggenschapsraad te komen versterken dan horen we het graag!
Binnen de school werken we nauw samen met de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang. Daardoor is het voor de kinderen vaak een soepele/ vanzelfsprekende doorstroom en ervaren ze niet elke keer een cultuurverandering.
Ook hebben we korte lijnen met centrum voor jeugd en gezin en het wijkteam. Op deze manier houden we het belangrijkste voor ogen: gezondheid en veiligheid van de kinderen.