SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL(SOP)

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw een passende onderwijsplek. Alle scholen in het Westland bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk.

Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een SchoolOnderSteuningsprofiel (SOP) 
Ons (SOP) ligt ter inzage bij de directie.