Debora Montfoort

Ik ben directeur van Kinderdagverblijf De Zeebaboe en Peuteropvang StapYes en moeder van drie schoolgaande kinderen. Wij hebben 4 groepen kinderopvang van baby tot peuter. In ons daarvoor opgeleide team werken wij samen aan ons pedagogisch klimaat. Wij hechten veel waarde aan spelen, leren, ontdekken en ervaren.